Brakujące ogniwo… w (systemie) Agencji Pracy Tymczasowej

Agencje Pracy Tymczasowej to rosnąca 20% rocznie branża, w której…występuje nietypowy proces biznesowy. Piszę nietypowy, gdyż nie jest typowy dla systemów ERP. Chodzi o powiązanie wynagrodzeń z tytułu płac ze sprzedażą.

W “zwykłej” firmie, np. handlowej płace pracowników to koszt firmy. Oczywiście wszyscy chcą wiedzieć / muszą znać te koszty w ujęciu na jednostkę biznesową, np. na zlecenie, projekt, a w produkcji na wyrób. Takie koszty wynagrodzeń mogą być rozliczane kluczami podziałowymi na wspomniane jednostki, a czasem rejestrowany czas pracy może być zapisywany na taka jednostkę, co stanowi obiektywny czynnik do rozliczenia kosztów wynagrodzeń.

Ale w Agencji Pracy Tymczasowej koszty wynagrodzeń są bezpośrednią podstawą do rozliczenia z kontrahentem (wystawienia faktury), czyli pracodawcą – użytkownikiem do którego są oddelegowani pracownicy tymczasowi.

W firmie handlowej takiej relacji odpowiada np. relacja dokumentu magazynowego (powiedzmy wydania WZ) do faktury sprzedaży, stąd wydanie określa np. moment powstania obowiązku podatkowego, ale również jest (bywa 🙂 ) podstawą do wyznaczenia ceny sprzedaży. Na fakturze sprzedaży widać marżę handlową, a WZ określa tzw. koszt własny sprzedaży.

W systemach dla APT jest luka… to brakujące ogniwo w procesie biznesowym!!!

W systemach kadrowo-płacowych nie ma relacji między wynagrodzeniami z list płac a fakturą sprzedaży.

Dlatego potrzebny jest mechanizm rozliczeń:

  • ustalenia warunków rozliczeń
  • ewidencja tych ustaleń
  • raporty dla pracodawców – użytkowników

Mechanizm, który w dalszym kroku pozwala zautomatyzować wystawienie faktury w powiązaniu z listami płac oddelegowanych pracowników tymczasowych i uzgodnionymi z kontrahentem warunkami rozliczeń.

To zajmuje dużo czasu i to wielu pracownikom APT, może generować błędy, toczy się pod presją czasu. Różne warunki z kontrahentami jeszcze są dodatkowym opóźnieniem.

 

Ale uwaga! Znaleźliśmy brakujące ogniwo!!! 😀

…Nazywa się ENOKO.APT, dodatek do enova365 Kadry-Płace
http://enova.komako.pl/enoko-dla-agencji-pracy-tymczasowej.html

WM

 

Dodaj komentarz