Dwa modele wykorzystania Microsoft Project do zarządzania firmą budowlaną

Z doświadczenia widzimy dwa modele użycia Project’a do zarzadzania firma budowlaną. W pierwszym Project służy do harmonogramowania projektów w czasie oraz wizualizacji harmonogramów. W pierwszym modelu źródłem danych finansowo-ilościowych jest system ERP (przykład wdrożenia: http://enova.komako.pl/enoko-w-firmie-projektbud.html)

Drugi model to rozwinięte wdrożenie Microsoft Project zwane Enterprise Project Management, w którym tworzy się centrum projektów, pulę zasobów. W modelu tym następuje dwukierunkowa synchronizacja danych między Project’em a systemem ERP.

W podstawowym modelu rozwiązania poszczególne składniki pełnią następującą rolę:

  • Norma Pro – jako źródło informacji o zadaniach, kosztach i potrzebnych zasobach RMS 
  • enova365 + ENOKO Budżet – odpowiadają za podstawowe funkcje systemu ERP oraz za budowę projektów i ich budżetów. Następnie, jako miejsce zbierania kosztów rzeczywistych i postępu realizacji projektów
  • Microsoft Project – jako narzędzie do harmonogramowania i wizualizacji graficznej harmonogramów projektów zdefiniowanych w enova365, aktualizowanie terminów zadań w budżecie systemu enova365, graficzne prezentowanie postępów realizacji projektów, itp.

Ponieważ w każdej organizacji kolejność powstawania informacji do projektów, ich przepływ, stopień wykorzystania narzędzia jakim jest Project może być różny, dlatego ostateczny kształt rozwiązania będzie wynikiem prac wdrożeniowych. W tym wariancie potrzebna będzie, co najmniej jedna licencja Microsoft oraz odpowiednio do zakresu integracji prace wdrożeniowe. Produkty programu Project będą plikami, zarządzanymi przez system enova365.

W modelu obejmującym system EPM, zakres integracji enova365 i EPM może być znacznie większy, ze względu na to iż dane systemu EPM (podobnie jak dane enova) są zapisywane w bazie SQL. Takie rozwiązanie daje większe możliwości przepływu informacji o projektach w obu kierunkach (do i z systemu ERP). Rozwiązanie to jest droższe, wymagające uruchomienia dwóch dodatkowych serwerów, licencji serwerowych Microsoft, odpowiedniej liczby licencji użytkowników oraz usług wdrożeniowych systemu EPM.

Dodaj komentarz