Jak tworzyć budżet budowy, gdy zaczynamy od kosztorysu?

Wiele firm zaczyna prace z projektem od kosztorysu szczegółowego, klasycznego, bo np. powstał na podstawie kosztorysu inwestorskiego w fazie oferty. A od niego już tak „blisko” do budżetu

Niby tak, ale! Kosztorysy na projekty budowlane powstają w bardzo różnym standardzie, gdyż nie ma narzuconych zaleceń co do struktury takiego kosztorysu. Więc jeśli chcielibyśmy w firmie kosztorysy wykorzystać do dalszego procesu tworzenia budżetów to polecam pewną ich standaryzację.

Jak napisałem nasz kosztorys ofertowy mógł powstać na podstawie kosztorysu inwestorskiego, albo kosztorys składa się z kilku kosztorysów przygotowanych przez współpracujących z nami branżystów. Są różne źródła takich kosztorysów, a więc…

Jak otwieramy – tworzymy projekt, czyli decydujemy się na stworzenie budżetu, bo podpisaliśmy umowę – wygraliśmy przetarg, to powinniśmy ustandaryzować nasz kosztorys. To ważny moment w życiu firmy i baaardzo ważny w życiu naszego projektu. to jego narodziny!!! 🙂 Tu należałoby przeprowadzić sesje planowania z zespołem i przyjęciem założeń co do projektu.

Ale my teraz o kosztorysie…

Polecamy wprowadzić 3 poziomy w strukturze aby uporządkować kosztorys dla celów planistycznych.

Warto się w tym miejscu zastanowić, jak dopasować 3 poziomy budżetu:

  • Etap
  • Faza
  • Zadanie

…do struktury kosztorysu? Który z kolei można podzielić na dowolną strukturę działów i poddziałów.

Zazwyczaj w budżecie nie potrzeba takiej szczegółowości, która jest w kosztorysie, ale skoro kosztorys jest źródłem danych to proponuję:

  1. Podzielić kosztorys na działy, które stanowiąc najwyższy poziom podziału w 3 stopniowej strukturze mogą odpowiadać branży w strukturze budżetu (najwyższy poziom budżetu)
  2. W dziale niższego rzędu w kosztorysie dla danej branży można wydzielić rodzaje robót
  3. A w ostatnim – trzecim poziomie budżetu warto wprowadzić zadanie, które grupować będzie pozycje kosztorysowe.

Taki standard budżetu dla wszystkich projektów – budów, a przynajmniej dla ich jakiegoś typu, pozwoli porównywać budżety różnych projektów. A proces dostosowania kosztorysu do przyjętego standardu pozwoli zautomatyzować proces importu kosztorysu.

Taki importer kosztorysów do enova pozwoli szybko przekształcić kosztorysy w formacie ATH na budżet.

Co myślisz? potrzebujesz? A może widzisz inną potrzebę, czy strukturę. Chętnie podyskutuję.

Dodaj komentarz