Jak zacząć przygotowanie budżetu projektu?

Zawsze od początku. W tym wypadku ważne jest jak się zaczyna 🙂
Czy to oznacza, że budżet projektu najlepiej zacząć od strony kosztów? Otóż nie.

Perspektywę budżetu tworzy plan przychodu jaki ma zrealizować projekt. Dlatego warto zacząć od wstępnego budżetu sprzedaży. To dość syntetyczna i kluczowa część budżetu głównego.

Budżet sprzedaży wyznacza wielkość projektu i możliwości zaangażowania zasobów w projekcie.

Przecież nie możemy stosować środków realizacji projektu w oderwaniu od możliwości finansowych. To ten plan ma wpływ dalej na wielkość kosztów bezpośrednich i pośrednich. O tym należy pamiętać organizując naradę inicjującą projekt.

Według mnie należy również zadbać o projekt w fazie oferty. Już wtedy zaczynamy projekt.

Unikniemy frustracji, albo przynajmniej zmniejszymy zagrożenie, w przypadku gdy wygramy projekt „po trudach” walki rynkowej, czyli po prostu mało rentowny. Konsultacje projektu na tym etapie bywają zaniedbywane, gdyż mogą być uznane za „dzielenie skóry na niedźwiedziu”. Jednak doświadczenie zespołu realizującego i przyjmującego później projekty do realizacji wykorzystane na etapie oferty pozwala właśnie ustalić minima projektu i plan przychodowy.

Czy to “dzielenie skóry na niedźwiedziu”???

Dodaj komentarz