Jakie dane z systemu ERP, są najistotniejsze z punktu widzenia zarządzania logistyką w firmie?

…czyli jakie dane dostarczyć może system ERP z punktu widzenia zarządzania logistyką w firmie?

Faktycznie w tym pytaniu, które zadał nam ekspert, chodzi o przetwarzanie procesowe.

Logistyka wspiera zamówienia, zlecenia, sprzedaż, więc są to:

 • dane transakcyjne
 • dane jakościowe pozwalające zarządzać zapisem jakości związanym z procesem – przepływem
 • dane procesowe niezbędne do automatyzacji przepływu (np. koszyki i ich atrybuty, komentarze, dokumenty towarzyszące)

Jednak należy pamiętać o warstwie analitycznej, do której trafić powinny ustalone za kluczowe dane do poprawy wskaźników logistycznych. Potrzebna jest mapa procesu podlegającego informatyzacji, wtedy można ustalić KPI dla logistyki.

Zastanawiam się, czy można wymienić jedynie słuszny katalog najważniejszych danych?

To indywidualne dla organizacji, która chce ułożyć / usprawnić zarządzanie logistyką w firmie we współpracy z firmą wdrażającą, jednak nie przeceniałbym jej roli 😉

W warstwie finansowej, najważniejsze mogą być:

 1. koszty obsługi zamówienia czyli koszty pracy, koszty składowania – utrzymania zapasów magazynowych
 2. koszty przewozu towarów
 3. oszczędności w kosztach obsługi logistycznej
   • automatyzacja w magazynie i zwiększenie produktywności
   • elastyczne sposoby dostaw i zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów
   • organizacja pracy i magazynów w obszarze logistyki – bo…
    nie każdy / każdy* kierownik magazynu wie co poprawić

*niepotrzebne skreślić (-;

W warstwie organizacyjnej mogą to być usprawnienia procesów obsługi logistycznej, które też podobnie mogą występować jak w warstwie finansowej:

 1.  automatyzacja w magazynie – wykorzystanie skanerów, terminali danych, połączenia z systemami przewoźników
 2. elastyczne sposoby dostaw – to może być czynnik konkurencyjny w porównaniu z finansami, więc tu firma zazwyczaj musi poszukiwać kompromisu (elastyczność vs. koszty jej finansowania)
 3. organizacja pracy i magazynów w obszarze logistyki – j/w

WM

 

Dodaj komentarz