Jedna chmura z drugą chmurą!?

Kiedyś mówiono o serwerach, teraz o chmurach. Ich łączenie to naturalny proces…

Obecnie wiele serwerów firmowych jest dostępnych przez Internet.  A to oznacza, w myśl nomenklatury chmurowej czyli cloud computing, że firma posiada chmurę prywatną. Z drugiej strony, jeśli firma korzysta z poczty elektronicznej w oparciu o platformę Office 365 to pracuje w chmurze publicznej.

Coraz częściej pojawiają się scenariusze, które wykorzystują różne możliwości chmury. Na przykład aplikacja do zarządzania firmą (nazwijmy ją ERP) pracuje w chmurze prywatnej lub dedykowanej chmurze KOMAKO.asp, a producent systemu ERP oferuje uzupełniającą aplikację mobilną do raportowania dostępną na platformach mobilnych aplikacji tzw. AppStores, która współpracuje z systemem Klienta poprzez platformę Azure. Azure jest chmurą służącą w tym przypadku do zbierania danych wynajętą do zapewnienia informacji zarządczych i kontrolnych szefom firm na urządzeniach mobilnych.

Trochę to skomplikowane :~) …ale przykład z życia wzięty. Widać jak powstają różne zastosowania technologii chmurowych. Powstawanie chmur dedykowanych, czy platform typu PaaS (platform as a service jak MS Windows Azure), przyspiesza ten proces.

Zachęcam do dyskusji. Czy uważacie, że chmura publiczna i platformy PaaS będą ważnym graczem wspomagającym systemy do zarządzania?

WM

Dodaj komentarz