system ERP

Bez zabezpieczeń, czyli…

Nie ma większej gwarancji powodzenia projektu niż zastosowanie sprawdzonej metodyki wdrożeniowej i jej wspólne przyjęcie – uzgodnienie z Klientem w projekcie! Można powiedzieć, że weryfikacja metodyki, doświadczenia i potencjału konsultantów oraz referencji to swoista gwarancja zakończenia projektu. jak sesja planowania może uratować projekt? Jeden z naszych projektów zaczął się – nie inaczej – od…